(044) 383 32 78 (068) 943 49 42 (066) 054-12-16
 

Tour to Pochaevsky Lavra 2016
Pochayiv "Pochayiv Lavra sacred place"

 

TOUR DATES:
2 days/ 1 night
26.03.2016; 02.04.2016; 09.04.2016; 16.04.2016; 23.04.2016; 07.05.2016; 14.05.2016; 21.05.2016; 28.05.2016

TOUR PRICE:
from 600 UAH; **625 UAH

ACCOMMODATION:
Hotel at Pochayiv Lavra;

Booking additional hotels: mini-hotels in Pochaiv,
"Reikartz" 4 ****

Itinerary in Pochaiv:
Kiev - Koretz - Pochaiv - Onishkovtsy - Kremenets - Kiev

During Bus Tour on weekend in Pochayiv Lavra from Kiev awaits you:

  • Visit Koretsky St Trinity women convent;
  • Excursion to Pochayiv Lavra;
  • Visit the cave of St. Iova of Pochaev;
  • Evening service at the Assumption Cathedral Pochayevskaya Lavra
  • Liturgy;
  • Holy Communion;
  • Visiting shrines: the foot of the Blessed Anna, Icon of Mother of God Miracle "Pochaevskaya" relics of Amfilohija Pochaevskyi, Pochayiv Icons "Queen of Heaven";
  • Visit the monastery Lavra Pochayevskaya and cemetery;
  • Visiting the Source of Holy Righteous Anna, bathing;
  • Visiting Kremenetsk Epiphany Monastery.

Hotel
Pochayiv
from 70.00 UAH per place
Food: Not included
Hotel
Pochayiv
from 135.00 UAH per place
Food: Not included
Hotel
Pochayiv
from 248.00 UAH per place
Food: Breakfast

Tour to Pochaevsky Lavra 2015, Bus Tour on weekend, Tours in Pochaev Lavra from Kiev, Assumption Cathedral Pochayevskaya Lavra, Holy Communion, Visiting shrines: the foot of the Blessed Anna, Icon of Mother of God Miracle "Pochaevskaya" relics of Amfilohija Pochaevskyi, Pochayiv Icons "Queen of Heaven", Visit the monastery Lavra Pochayevskaya and cemetery,Visiting the Source of Holy Righteous Anna, bathing, Visiting Kremenetsk Epiphany Monastery, weekend tours to Ukraine

witch.hand